RSS
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

ข่าวกิจกรรม Update!

กีฬาสัมพันธ์23 Jan 2018 01:58 - Super User

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชมรมฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเ [ ... ]

ครูดี 100 ปีเอกชน23 Jan 2018 01:44 - Super User

 ?100 ปี ครูดีศรีเอกชน? ประจำปี 2561 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ [ ... ]

กีฬาสี 12-01-2561 Cr.Pream12 Jan 2018 05:34 - Super User

แข่งขันกีฬาสีภายใน "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" เป็นผู้ชนะที่ดี [ ... ]

กีฬาสีและวันเด็ก Cr.Sharp12 Jan 2018 05:34 - Super User

คำขวัญวันเด็ก 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ให [ ... ]

Good Morning

ที่มา : ขอขอบคุณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รายการ Good Morning 

12 Jan 2018 02:41 - Super User
กีฬาสี 11-1-2561 CR.Pream

แข่งขันกีฬาสีภายใน "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" เป็นผู้ชนะที่ดี [ ... ]

12 Jan 2018 02:41 - Super User
กีฬาสี 11-1-2561 CR.Nok

แข่งขันกีฬาสีภายใน "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" เป็นผู้ชนะที่ดี [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบ O-net ป.6 วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 2561
สอบ NT ป.1 วันที่ 27 ก.พ. 2561
สอบ LAS ป.2-5 วันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 2561
สอบ NT ป.3 วันพุธที่ 7 มี.ค. 2561

- รับสมัครครูปฐมวัย 3 คน
- รับสมัครครูประถม 3 คน เอกภาษาอังกฤษ, คณิต และวิทย์

ท้าให้อ่าน

ตัวไหนเป็นตัวไหน? โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
ท้าให้อ่าน ออกอากาศ 22 ต.ค. 2560

มาตรฐานการศึกษา

 1. ปฐมวัย
 2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. เอกสาร
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Prev Next

ว่ายน้ำ พละ

Hits:181 Super User - avatar Super User

ว่ายน้ำ พละ

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย,1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ,ว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค รักษาได้หลายโรคให้กล้ามเนื้อทุกส่วนขอ... Read more

รณรงค์ต้านยาเสพติด

Hits:214 Super User - avatar Super User

รณรงค์ต้านยาเสพติด

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย,1.4 หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค,กิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักปฏิเสธยาเสพติด ลดความเสี่ยงให้กับนักเรียน โดยให้ความรู้ผ่านกิจกรรมเดินรณรงค์ต... Read more

พละพาสนุก

Hits:114 Super User - avatar Super User

พละพาสนุก

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย,1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย,กิจกรรมเสริมสร้างพละกำลังด้านร่างกาย ฝึกฝนให้ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถนะทางกาย ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค โชคดีทางสุขภา... Read more

ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

Hits:98 Super User - avatar Super User

ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย,1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน,ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คัดกรองเด็กที่มีปัญหาด้านโภชนาการ การเจริญเติบโตที่ไม่เต็มวัย เพื่อจัดเตรี... Read more

สุนทรภู่

Hits:95 Super User - avatar Super User

สุนทรภู่

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก,กิจกรรมวันสุนทรภู่ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการแสดง แสดงถึงประวัติท่านสุนทรภู่ กวีเอกของประเทศ... Read more

ดนตรีสนุก

Hits:100 Super User - avatar Super User

ดนตรีสนุก

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ,กิจกรรมการเรียนรการสอนที่เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ พัฒนาด้านอารมณ์ให้นั... Read more

เบ้นโบ๊ต

Hits:111 Super User - avatar Super User

เบ้นโบ๊ต

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก,กิจกรรมที่เสริมสร้างความสนุกสนาน เพิ่มพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และจิตใจ สร้างการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมที่สนุกสนา... Read more

ปั้นดินน้ำมัน

Hits:97 Super User - avatar Super User

ปั้นดินน้ำมัน

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ,ปั้นดินน้ำมัน กิจกรรมที่ให้เด็กๆได้สร้างสรรค์จินตนาการออกมาเป็นรูปร่าง รูปทรงต่างๆ บางทีก... Read more

วิทย์แสนสนุกกับหมวก

Hits:132 Super User - avatar Super User

วิทย์แสนสนุกกับหมวก

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง,ฝึกความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับวิทยาศาสตร์ทุกๆวัน เด็กนักเรียนได้มีความสุขในการเรียนรู้อยู่เสมอ วัน... Read more

ไหว้ครู

Hits:106 Super User - avatar Super User

ไหว้ครู

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย,กิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็กๆ "ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก... Read more

พัฒนาผู้เรียน

Hits:98 Super User - avatar Super User

พัฒนาผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว,จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่าง... Read more

สีเต้นระบำ

Hits:120 Super User - avatar Super User

สีเต้นระบำ

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ,ทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง สีเต้นระบำ เป็นอีกหนึ่งการทดลองที่น่าสนใจ และน่าสนุกสำหรับเด็ก ทด... Read more

ไก่ของฉัน

Hits:102 Super User - avatar Super User

ไก่ของฉัน

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ,สร้างสรรค์ สร้างศิลป์ ให้นักเรียนเกิดจินตนาการ มีความสุข และรักในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ... Read more

เครื่องดูด

Hits:97 Super User - avatar Super User

เครื่องดูด

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก,เครื่องดูดจอมพลังฝึกให้เด็กรู้จักการปฏิบัติจริง ทดลองด้วยตนเอง รู้จักคิด วิเคราะห์ และสามารถเรียนรู้อย่างสร้า... Read more

วันแม่

Hits:106 Super User - avatar Super User

วันแม่

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง,กิจกรรมวันแม่ปีนี้ ท่านผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ มาร่วมงานในครั้งนี้ บางท่านน้ำต... Read more

วันภาษาไทย

Hits:101 Super User - avatar Super User

วันภาษาไทย

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม,3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว,กิจกรรมวันภาษาไทยปีนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น... Read more

สนุกภาษาจีน

Hits:98 Super User - avatar Super User

สนุกภาษาจีน

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม,3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม,กิจกรรมที่พัฒนาเด็กนักเรียนด้านภาษา สติปัญญา ให้นักเรียนกล้าแสด... Read more

ทัศนศึกษา

Hits:97 Super User - avatar Super User

ทัศนศึกษา

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม,3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน,ทัศนศึกษาอ.3-ป.3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันอังคารท... Read more

คณิตคิดสนุก

Hits:82 Super User - avatar Super User

คณิตคิดสนุก

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม,3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน,สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รู้จักกับตัวเลข ให้เด็กสนใจค... Read more

น้ำกับน้ำมัน

Hits:92 Super User - avatar Super User

น้ำกับน้ำมัน

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม,3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม,การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำกับน้ำมัน กิจกรรมนี้ให้นักเร... Read more

รับน้องอนุบาล

Hits:91 Super User - avatar Super User

รับน้องอนุบาล

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม,3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน,กิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ละลายพฤต... Read more

กักน้ำ

Hits:102 Super User - avatar Super User

กักน้ำ

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้,"หนูทำได้" ทดลองวิทย์เรื่อง "กักน้ำไว้ได้" การทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ ให้เด็ก... Read more

การหักเห

Hits:101 Super User - avatar Super User

การหักเห

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้,สงสัย สับสน หาคำตอบในการทดลอง เด็กนักเรียนได้ทดลองวิทยาศาสตร์ มีความสุขและส... Read more

สะสมของพืช

Hits:90 Super User - avatar Super User

สะสมของพืช

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้,ทดลองวิทย์ เรื่อง การสะสมของพืช เด็กนักเรียนได้ทดลองอย่างมีความสุข ... Read more

สนุกกับฟองสบู่

Hits:107 Super User - avatar Super User

สนุกกับฟองสบู่

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,สนุกกับวิทยาศาสตร์ สนุกกับการทดลอง สนุกกับฟองสบู่ มีคุณครูคอยดูแล ควบคุมอยู่ข้างๆ ตลอดเวลา... Read more

จินตฯคิดสนุก

Hits:109 Super User - avatar Super User

จินตฯคิดสนุก

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา4.4 มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ฝึกคิด ฝึกทำ สนุกกับตัวเลข ออกมาในรูปแบบของกิจกรรม ดูรูปภาพทั้งหมด... Read more

งูฟองสบู่

Hits:123 Super User - avatar Super User

งูฟองสบู่

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,กิจกรรมที่ให้เด็กๆได้สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ งูฟองสบู่ เกิดจากการสร้างสรรค์ มีการทดลองท... Read more

คณิตศาสตร์นับ 1-10

Hits:96 Super User - avatar Super User

คณิตศาสตร์นับ 1-10

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,การจัดการเรียนการสอนให้สนุก นักเรียนได้รับความรู้ มีพัฒนาการทางด้านสมองที่สมวัย มีความสุขใ... Read more

ค่าของเงิน

Hits:90 Super User - avatar Super User

ค่าของเงิน

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,"เงิน" คือ ปัจจัยที่ใช้ในการดำรงชีวิต เรียนรู้และคิดเป็น คำนวนได้ ใช้เงินเป็น รู้จักท... Read more

Math อนุบาล

Hits:92 Super User - avatar Super User

Math อนุบาล

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,การเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีให้เด็กๆได้เรียนรู้ สนใจ มีความสนุกสนานในการเรี... Read more

Sci อนุบาล

Hits:97 Super User - avatar Super User

Sci อนุบาล

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,การทดลองวิทยาศาสตร์ ความสงสัยของเด็กๆ นำไปสู่การค้นคว้าหาคำตอบด้วยการทดสอบด้วยตนเอง เป็นกิ... Read more

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
Prev Next

การทดสอบระดับชาติ O-net

Hits:72 Super User - avatar Super User

การทดสอบระดับชาติ O-net

สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ครูจัดการเรียนรู้ให้เป... Read more

ผลการทดสอบระดับชาติ NT

Hits:73 Super User - avatar Super User

ผลการทดสอบระดับชาติ NT

สถานศึกษาเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่... Read more

ความสามารถใช้เทคโนโลยี

Hits:60 Super User - avatar Super User

ความสามารถใช้เทคโนโลยี

สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว... Read more

สื่อสาร คำนวณ คิดวิเคราะห์

Hits:62 Super User - avatar Super User

สื่อสาร คำนวณ คิดวิเคราะห์

สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทั... Read more

ความสามารถในการอ่าน

Hits:57 Super User - avatar Super User

ความสามารถในการอ่าน

ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหล... Read more

ทำดอกไม้จันทน์

Hits:82 Super User - avatar Super User

ทำดอกไม้จันทน์

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคมคณครู นักเรีย... Read more

กีฬากอล์ฟ

Hits:91 Super User - avatar Super User

กีฬากอล์ฟ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมตีให้ถูกท่า สร้างสรรค์กีฬาให้เป็นอาชีพได้ กีฬากอล์ฟ ฝึกพัทลูก เหมือนตีง... Read more

ใบพืช

Hits:93 Super User - avatar Super User

ใบพืช

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนข้อ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาการทดลองเพื่อจุดประ... Read more

รณรงค์ต้านยาเสพติด

Hits:104 Super User - avatar Super User

รณรงค์ต้านยาเสพติด

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมกิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักปฏิเสธยาเสพติด ลดความเสี่ยงให้กับนักเรียน โ... Read more

Paint

Hits:100 Super User - avatar Super User

Paint

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนข้อ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาคภูมิใจในการทำงาน ใช้เทคโนโลีเป็น และสร้างสรรค์ผลงานที่สว... Read more

เรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียน

Hits:104 Super User - avatar Super User

เรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้อ 4 วางแผน และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ... Read more

สถาปนาลูกเสือ

Hits:86 Super User - avatar Super User

สถาปนาลูกเสือ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคมกิจกรรมที่แสด... Read more

รับน้องฯ

Hits:92 Super User - avatar Super User

รับน้องฯ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคมสนุกสนาน สร้า... Read more

Activity

Hits:101 Super User - avatar Super User

Activity

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ... Read more

สีคู่ตรงกันข้าม

Hits:95 Super User - avatar Super User

สีคู่ตรงกันข้าม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคมศิลปะ : การเร... Read more

ทัศนศึกษา

Hits:402 Super User - avatar Super User

ทัศนศึกษา

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้อ 1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้... Read more

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

Hits:98 Super User - avatar Super User

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคมกิจกรรมในวันนี้ใ... Read more

พัฒนาผู้เรียน

Hits:98 Super User - avatar Super User

พัฒนาผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมกิจกรรมที่ตอบส... Read more

สุนทรภู่

Hits:95 Super User - avatar Super User

สุนทรภู่

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคมกิจกรรมวันสุน... Read more

ตรวจสายตา

Hits:94 Super User - avatar Super User

ตรวจสายตา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นตรวจสายตา พร้อมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันการจมน้ำไปในตัว มี... Read more

วันภาษาไทย

Hits:84 Super User - avatar Super User

วันภาษาไทย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้อ 1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้... Read more

จราจรและต่อต้านยาเสพติด

Hits:88 Super User - avatar Super User

จราจรและต่อต้านยาเสพติด

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นวิทยากรจากโรงพยาบาลปทุมธานี และหมู่งานจราจรตำบลบางเดื่อไ... Read more

เลือกตั้ง

Hits:101 Super User - avatar Super User

เลือกตั้ง

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายฝึกและเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิ และปฏิบัติตามห... Read more

แห่เทียนพรรษา

Hits:87 Super User - avatar Super User

แห่เทียนพรรษา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยกิจกรรมแห่เทียนพรรษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู และบุ... Read more

D.A.R.E ป.5

Hits:95 Super User - avatar Super User

D.A.R.E ป.5

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา3.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานกิจกรรมอบรมให... Read more

ตรวจสุขภาพ

Hits:91 Super User - avatar Super User

ตรวจสุขภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมตรวจสุขภาพปาก ฟัน ผมและอื่นๆ และให้ความรู้ในการป้องกันยุงลาย และการดูแลสุข... Read more

วันสงกรานต์

Hits:93 Super User - avatar Super User

วันสงกรานต์

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยกิจกรรมที่แสดงออกให้นักเรียนรู้ถึงประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้ให... Read more

Swimming

Hits:90 Super User - avatar Super User

Swimming

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกาย ฝึกฝนกล้ามเนื้อให้ยืดหยุ่นตั้งแต่ยังเด็... Read more

อ่านคล่อง

Hits:95 Super User - avatar Super User

อ่านคล่อง

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.1 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน1.ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นกิจกรรมที่ให้เด็กอ่านออกเขียนได้ อ่านภาษาไท... Read more

Shopping

Hits:87 Super User - avatar Super User

Shopping

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง รับใบรายการเป็นภาษาอ... Read more

ทดลองวิทย์

Hits:119 Super User - avatar Super User

ทดลองวิทย์

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมเพิ่มความอยากรู้ ตั้งสมมติฐานและทดลอง เป็นนักวิทย... Read more

ภาษาไทย

Hits:87 Super User - avatar Super User

ภาษาไทย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นเพิ่มทักษะทางภาษาไทย ภาษาที่ใช้กันอยู่ทุกๆวัน ใช้ในการสื่อสาร ใช้ในก... Read more

สมาธิ

Hits:106 Super User - avatar Super User

สมาธิ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  4.สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมทำสมาธิก่อนเรียน ฝึกฝนให้มีสติ พร้อมที่จะเรียน และรับความรู้ไ... Read more

ไหว้ครู

Hits:87 Super User - avatar Super User

ไหว้ครู

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็ก... Read more

สมศ.รอบสาม ประถม

Hits:73 Super User - avatar Super User

สมศ.รอบสาม ประถม

โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม พ.ศ.2554-2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านประถมศึกษา... Read more

สมศ.รอบสาม ปฐมวัย

Hits:70 Super User - avatar Super User

สมศ.รอบสาม ปฐมวัย

  โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม พ.ศ.2554-2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย... Read more

next
prev