มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก,
เครื่องดูดจอมพลังฝึกให้เด็กรู้จักการปฏิบัติจริง ทดลองด้วยตนเอง รู้จักคิด วิเคราะห์ และสามารถเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

ข่าวกิจกรรม Update!

กีฬาสัมพันธ์23 Jan 2018 01:58 - Super User

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชมรมฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเ [ ... ]

ครูดี 100 ปีเอกชน23 Jan 2018 01:44 - Super User

 ?100 ปี ครูดีศรีเอกชน? ประจำปี 2561 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ [ ... ]

กีฬาสี 12-01-2561 Cr.Pream12 Jan 2018 05:34 - Super User

แข่งขันกีฬาสีภายใน "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" เป็นผู้ชนะที่ดี [ ... ]

กีฬาสีและวันเด็ก Cr.Sharp12 Jan 2018 05:34 - Super User

คำขวัญวันเด็ก 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ให [ ... ]

Good Morning

ที่มา : ขอขอบคุณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รายการ Good Morning 

12 Jan 2018 02:41 - Super User
กีฬาสี 11-1-2561 CR.Pream

แข่งขันกีฬาสีภายใน "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" เป็นผู้ชนะที่ดี [ ... ]

12 Jan 2018 02:41 - Super User
กีฬาสี 11-1-2561 CR.Nok

แข่งขันกีฬาสีภายใน "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" เป็นผู้ชนะที่ดี [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบ O-net ป.6 วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 2561
สอบ NT ป.1 วันที่ 27 ก.พ. 2561
สอบ LAS ป.2-5 วันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 2561
สอบ NT ป.3 วันพุธที่ 7 มี.ค. 2561

- รับสมัครครูปฐมวัย 3 คน
- รับสมัครครูประถม 3 คน เอกภาษาอังกฤษ, คณิต และวิทย์

ท้าให้อ่าน

ตัวไหนเป็นตัวไหน? โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
ท้าให้อ่าน ออกอากาศ 22 ต.ค. 2560

มาตรฐานการศึกษา

 1. ปฐมวัย
 2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. เอกสาร
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Prev Next

ว่ายน้ำ พละ

Hits:181 Super User - avatar Super User

ว่ายน้ำ พละ

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย,1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ,ว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค รักษาได้หลายโรคให้กล้ามเนื้อทุกส่วนขอ... Read more

รณรงค์ต้านยาเสพติด

Hits:214 Super User - avatar Super User

รณรงค์ต้านยาเสพติด

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย,1.4 หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค,กิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักปฏิเสธยาเสพติด ลดความเสี่ยงให้กับนักเรียน โดยให้ความรู้ผ่านกิจกรรมเดินรณรงค์ต... Read more

พละพาสนุก

Hits:115 Super User - avatar Super User

พละพาสนุก

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย,1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย,กิจกรรมเสริมสร้างพละกำลังด้านร่างกาย ฝึกฝนให้ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถนะทางกาย ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค โชคดีทางสุขภา... Read more

ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

Hits:99 Super User - avatar Super User

ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย,1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน,ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คัดกรองเด็กที่มีปัญหาด้านโภชนาการ การเจริญเติบโตที่ไม่เต็มวัย เพื่อจัดเตรี... Read more

สุนทรภู่

Hits:96 Super User - avatar Super User

สุนทรภู่

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก,กิจกรรมวันสุนทรภู่ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการแสดง แสดงถึงประวัติท่านสุนทรภู่ กวีเอกของประเทศ... Read more

ดนตรีสนุก

Hits:101 Super User - avatar Super User

ดนตรีสนุก

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ,กิจกรรมการเรียนรการสอนที่เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ พัฒนาด้านอารมณ์ให้นั... Read more

เบ้นโบ๊ต

Hits:112 Super User - avatar Super User

เบ้นโบ๊ต

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก,กิจกรรมที่เสริมสร้างความสนุกสนาน เพิ่มพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และจิตใจ สร้างการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมที่สนุกสนา... Read more

ปั้นดินน้ำมัน

Hits:97 Super User - avatar Super User

ปั้นดินน้ำมัน

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ,ปั้นดินน้ำมัน กิจกรรมที่ให้เด็กๆได้สร้างสรรค์จินตนาการออกมาเป็นรูปร่าง รูปทรงต่างๆ บางทีก... Read more

วิทย์แสนสนุกกับหมวก

Hits:132 Super User - avatar Super User

วิทย์แสนสนุกกับหมวก

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง,ฝึกความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับวิทยาศาสตร์ทุกๆวัน เด็กนักเรียนได้มีความสุขในการเรียนรู้อยู่เสมอ วัน... Read more

ไหว้ครู

Hits:107 Super User - avatar Super User

ไหว้ครู

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย,กิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็กๆ "ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก... Read more

พัฒนาผู้เรียน

Hits:98 Super User - avatar Super User

พัฒนาผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว,จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่าง... Read more

สีเต้นระบำ

Hits:121 Super User - avatar Super User

สีเต้นระบำ

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ,ทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง สีเต้นระบำ เป็นอีกหนึ่งการทดลองที่น่าสนใจ และน่าสนุกสำหรับเด็ก ทด... Read more

ไก่ของฉัน

Hits:102 Super User - avatar Super User

ไก่ของฉัน

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ,สร้างสรรค์ สร้างศิลป์ ให้นักเรียนเกิดจินตนาการ มีความสุข และรักในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ... Read more

เครื่องดูด

Hits:98 Super User - avatar Super User

เครื่องดูด

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก,เครื่องดูดจอมพลังฝึกให้เด็กรู้จักการปฏิบัติจริง ทดลองด้วยตนเอง รู้จักคิด วิเคราะห์ และสามารถเรียนรู้อย่างสร้า... Read more

วันแม่

Hits:106 Super User - avatar Super User

วันแม่

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์,2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง,กิจกรรมวันแม่ปีนี้ ท่านผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ มาร่วมงานในครั้งนี้ บางท่านน้ำต... Read more

วันภาษาไทย

Hits:102 Super User - avatar Super User

วันภาษาไทย

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม,3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว,กิจกรรมวันภาษาไทยปีนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น... Read more

สนุกภาษาจีน

Hits:99 Super User - avatar Super User

สนุกภาษาจีน

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม,3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม,กิจกรรมที่พัฒนาเด็กนักเรียนด้านภาษา สติปัญญา ให้นักเรียนกล้าแสด... Read more

ทัศนศึกษา

Hits:98 Super User - avatar Super User

ทัศนศึกษา

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม,3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน,ทัศนศึกษาอ.3-ป.3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันอังคารท... Read more

คณิตคิดสนุก

Hits:83 Super User - avatar Super User

คณิตคิดสนุก

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม,3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน,สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รู้จักกับตัวเลข ให้เด็กสนใจค... Read more

น้ำกับน้ำมัน

Hits:93 Super User - avatar Super User

น้ำกับน้ำมัน

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม,3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม,การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำกับน้ำมัน กิจกรรมนี้ให้นักเร... Read more

รับน้องอนุบาล

Hits:92 Super User - avatar Super User

รับน้องอนุบาล

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม,3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน,กิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ละลายพฤต... Read more

กักน้ำ

Hits:103 Super User - avatar Super User

กักน้ำ

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้,"หนูทำได้" ทดลองวิทย์เรื่อง "กักน้ำไว้ได้" การทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ ให้เด็ก... Read more

การหักเห

Hits:102 Super User - avatar Super User

การหักเห

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้,สงสัย สับสน หาคำตอบในการทดลอง เด็กนักเรียนได้ทดลองวิทยาศาสตร์ มีความสุขและส... Read more

สะสมของพืช

Hits:91 Super User - avatar Super User

สะสมของพืช

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้,ทดลองวิทย์ เรื่อง การสะสมของพืช เด็กนักเรียนได้ทดลองอย่างมีความสุข ... Read more

สนุกกับฟองสบู่

Hits:108 Super User - avatar Super User

สนุกกับฟองสบู่

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,สนุกกับวิทยาศาสตร์ สนุกกับการทดลอง สนุกกับฟองสบู่ มีคุณครูคอยดูแล ควบคุมอยู่ข้างๆ ตลอดเวลา... Read more

จินตฯคิดสนุก

Hits:109 Super User - avatar Super User

จินตฯคิดสนุก

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา4.4 มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ฝึกคิด ฝึกทำ สนุกกับตัวเลข ออกมาในรูปแบบของกิจกรรม ดูรูปภาพทั้งหมด... Read more

งูฟองสบู่

Hits:124 Super User - avatar Super User

งูฟองสบู่

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,กิจกรรมที่ให้เด็กๆได้สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ งูฟองสบู่ เกิดจากการสร้างสรรค์ มีการทดลองท... Read more

คณิตศาสตร์นับ 1-10

Hits:97 Super User - avatar Super User

คณิตศาสตร์นับ 1-10

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,การจัดการเรียนการสอนให้สนุก นักเรียนได้รับความรู้ มีพัฒนาการทางด้านสมองที่สมวัย มีความสุขใ... Read more

ค่าของเงิน

Hits:91 Super User - avatar Super User

ค่าของเงิน

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,"เงิน" คือ ปัจจัยที่ใช้ในการดำรงชีวิต เรียนรู้และคิดเป็น คำนวนได้ ใช้เงินเป็น รู้จักท... Read more

Math อนุบาล

Hits:92 Super User - avatar Super User

Math อนุบาล

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,การเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีให้เด็กๆได้เรียนรู้ สนใจ มีความสนุกสนานในการเรี... Read more

Sci อนุบาล

Hits:98 Super User - avatar Super User

Sci อนุบาล

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา,4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,การทดลองวิทยาศาสตร์ ความสงสัยของเด็กๆ นำไปสู่การค้นคว้าหาคำตอบด้วยการทดสอบด้วยตนเอง เป็นกิ... Read more

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
Prev Next

การทดสอบระดับชาติ O-net

Hits:73 Super User - avatar Super User

การทดสอบระดับชาติ O-net

สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ครูจัดการเรียนรู้ให้เป... Read more

ผลการทดสอบระดับชาติ NT

Hits:73 Super User - avatar Super User

ผลการทดสอบระดับชาติ NT

สถานศึกษาเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่... Read more

ความสามารถใช้เทคโนโลยี

Hits:61 Super User - avatar Super User

ความสามารถใช้เทคโนโลยี

สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว... Read more

สื่อสาร คำนวณ คิดวิเคราะห์

Hits:63 Super User - avatar Super User

สื่อสาร คำนวณ คิดวิเคราะห์

สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทั... Read more

ความสามารถในการอ่าน

Hits:58 Super User - avatar Super User

ความสามารถในการอ่าน

ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหล... Read more

ทำดอกไม้จันทน์

Hits:83 Super User - avatar Super User

ทำดอกไม้จันทน์

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคมคณครู นักเรีย... Read more

กีฬากอล์ฟ

Hits:92 Super User - avatar Super User

กีฬากอล์ฟ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมตีให้ถูกท่า สร้างสรรค์กีฬาให้เป็นอาชีพได้ กีฬากอล์ฟ ฝึกพัทลูก เหมือนตีง... Read more

ใบพืช

Hits:94 Super User - avatar Super User

ใบพืช

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนข้อ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาการทดลองเพื่อจุดประ... Read more

รณรงค์ต้านยาเสพติด

Hits:105 Super User - avatar Super User

รณรงค์ต้านยาเสพติด

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมกิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักปฏิเสธยาเสพติด ลดความเสี่ยงให้กับนักเรียน โ... Read more

Paint

Hits:101 Super User - avatar Super User

Paint

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนข้อ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาคภูมิใจในการทำงาน ใช้เทคโนโลีเป็น และสร้างสรรค์ผลงานที่สว... Read more

เรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียน

Hits:105 Super User - avatar Super User

เรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้อ 4 วางแผน และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ... Read more

สถาปนาลูกเสือ

Hits:86 Super User - avatar Super User

สถาปนาลูกเสือ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคมกิจกรรมที่แสด... Read more

รับน้องฯ

Hits:93 Super User - avatar Super User

รับน้องฯ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคมสนุกสนาน สร้า... Read more

Activity

Hits:102 Super User - avatar Super User

Activity

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ... Read more

สีคู่ตรงกันข้าม

Hits:96 Super User - avatar Super User

สีคู่ตรงกันข้าม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคมศิลปะ : การเร... Read more

ทัศนศึกษา

Hits:402 Super User - avatar Super User

ทัศนศึกษา

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้อ 1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้... Read more

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

Hits:99 Super User - avatar Super User

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคมกิจกรรมในวันนี้ใ... Read more

พัฒนาผู้เรียน

Hits:98 Super User - avatar Super User

พัฒนาผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมกิจกรรมที่ตอบส... Read more

สุนทรภู่

Hits:95 Super User - avatar Super User

สุนทรภู่

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคมกิจกรรมวันสุน... Read more

ตรวจสายตา

Hits:95 Super User - avatar Super User

ตรวจสายตา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นตรวจสายตา พร้อมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันการจมน้ำไปในตัว มี... Read more

วันภาษาไทย

Hits:85 Super User - avatar Super User

วันภาษาไทย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้อ 1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้... Read more

จราจรและต่อต้านยาเสพติด

Hits:88 Super User - avatar Super User

จราจรและต่อต้านยาเสพติด

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นวิทยากรจากโรงพยาบาลปทุมธานี และหมู่งานจราจรตำบลบางเดื่อไ... Read more

เลือกตั้ง

Hits:102 Super User - avatar Super User

เลือกตั้ง

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายฝึกและเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิ และปฏิบัติตามห... Read more

แห่เทียนพรรษา

Hits:87 Super User - avatar Super User

แห่เทียนพรรษา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยกิจกรรมแห่เทียนพรรษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู และบุ... Read more

D.A.R.E ป.5

Hits:95 Super User - avatar Super User

D.A.R.E ป.5

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา3.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานกิจกรรมอบรมให... Read more

ตรวจสุขภาพ

Hits:91 Super User - avatar Super User

ตรวจสุขภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมตรวจสุขภาพปาก ฟัน ผมและอื่นๆ และให้ความรู้ในการป้องกันยุงลาย และการดูแลสุข... Read more

วันสงกรานต์

Hits:93 Super User - avatar Super User

วันสงกรานต์

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยกิจกรรมที่แสดงออกให้นักเรียนรู้ถึงประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้ให... Read more

Swimming

Hits:90 Super User - avatar Super User

Swimming

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกาย ฝึกฝนกล้ามเนื้อให้ยืดหยุ่นตั้งแต่ยังเด็... Read more

อ่านคล่อง

Hits:95 Super User - avatar Super User

อ่านคล่อง

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.1 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน1.ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นกิจกรรมที่ให้เด็กอ่านออกเขียนได้ อ่านภาษาไท... Read more

Shopping

Hits:87 Super User - avatar Super User

Shopping

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง รับใบรายการเป็นภาษาอ... Read more

ทดลองวิทย์

Hits:119 Super User - avatar Super User

ทดลองวิทย์

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมเพิ่มความอยากรู้ ตั้งสมมติฐานและทดลอง เป็นนักวิทย... Read more

ภาษาไทย

Hits:87 Super User - avatar Super User

ภาษาไทย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นเพิ่มทักษะทางภาษาไทย ภาษาที่ใช้กันอยู่ทุกๆวัน ใช้ในการสื่อสาร ใช้ในก... Read more

สมาธิ

Hits:106 Super User - avatar Super User

สมาธิ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  4.สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมทำสมาธิก่อนเรียน ฝึกฝนให้มีสติ พร้อมที่จะเรียน และรับความรู้ไ... Read more

ไหว้ครู

Hits:87 Super User - avatar Super User

ไหว้ครู

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็ก... Read more

สมศ.รอบสาม ประถม

Hits:73 Super User - avatar Super User

สมศ.รอบสาม ประถม

โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม พ.ศ.2554-2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านประถมศึกษา... Read more

สมศ.รอบสาม ปฐมวัย

Hits:70 Super User - avatar Super User

สมศ.รอบสาม ปฐมวัย

  โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม พ.ศ.2554-2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย... Read more

next
prev