โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

Phramaemaree Upatham School

News update 2558!

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 58

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 58

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2558...

วันสงกรานต์ 2558

วันสงกรานต์ 2558

วันสงกรานต์ปีการศึกษา 2558 รดน้ำดำหัว...

กิจกรรมวันเด็ก 2558

กิจกรรมวันเด็ก 2558

กิจกรรมวันเด็กปี 2558...

เยาวชนยุคใหม่หัวใจศีล 5

เยาวชนยุคใหม่หัวใจศีล 5

เยาวชนยุคใหม่หัวใจศีล 5...

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชมรมฆราวาสคาทอลิก...

 • ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 58

  ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 58

  วันพุธ, ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ๑๑:๐๐
 • วันสงกรานต์ 2558

  วันสงกรานต์ 2558

  วันศุกร์, ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ๒๒:๒๓
 • กิจกรรมวันเด็ก 2558

  กิจกรรมวันเด็ก 2558

  วันศุกร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๕๘ ๒๓:๑๗
 • เยาวชนยุคใหม่หัวใจศีล 5

  เยาวชนยุคใหม่หัวใจศีล 5

  วันศุกร์, ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ๒๒:๔๔
 • แข่งขันกีฬาสัมพันธ์

  แข่งขันกีฬาสัมพันธ์

  วันอาทิตย์, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ๐๐:๑๒
Up

ketjamkatlang55.xls

ketjamkatlang55.xls
File Size:
7.59 MB
Date:
๒๗ เมษายน ๒๕๕๖

คะแนนเด็กนักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ที่มีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับขีดจำกัดล่างของสมศ. ปีการศึกษา 2555

 
 
 
Powered by Phoca Download

สรุปภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2557

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

กีฬาสัมพันธ์

๒๕-๐๑-๒๕๕๘ Hits:172

กีฬาสัมพันธ์

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชมรมฆราวาสคาทอลิก ...

Read more

เยาวชนหัวใจศีล 5

๒๔-๐๑-๒๕๕๘ Hits:160

เยาวชนหัวใจศีล 5

เยาวชนยุคใหม่หัวใจศีล 5 ไม่พึ่งพายาเสพ...

Read more

Day Camp

๒๔-๐๑-๒๕๕๘ Hits:172

Day Camp

Day Camp ช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2557...

Read more

เข้าค่าย

๑๓-๐๑-๒๕๕๘ Hits:162

เข้าค่าย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือ เ...

Read more

D.A.R.E.

๑๓-๐๑-๒๕๕๘ Hits:150

D.A.R.E.

โครงการ D.A.R.E. ต่อต้านยาเสพติดในเด็ก...

Read more

วันเด็ก

๑๓-๐๑-๒๕๕๘ Hits:158

วันเด็ก

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2558 โรงเรียน...

Read more

กีฬาสีภายใน

๐๓-๑๒-๒๕๕๗ Hits:138

กีฬาสีภายใน

แข่งขันกีฬาสีภายในปี 2557 โรงเรียนพระแ...

Read more

EMS Camp

๐๖-๑๐-๒๕๕๗ Hits:129

EMS Camp

  EMS Science Camp ปี 2557 วันพุธถึงวัน...

Read more

แข่งขันวิชาการ

๐๙-๐๙-๒๕๕๗ Hits:128

แข่งขันวิชาการ

แข่งขันวิชาการชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆรา...

Read more

วันแม่

๑๐-๐๘-๒๕๕๗ Hits:134

วันแม่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 ...

Read more

บริจาค (โคเออร์)

๐๒-๐๘-๒๕๕๗ Hits:140

บริจาค (โคเออร์)

โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์บริจาคสิ่งขอ...

Read more

ทัศนศึกษา

๐๒-๐๘-๒๕๕๗ Hits:134

ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิตอ.3-...

Read more

วันภาษาไทย

๒๘-๐๗-๒๕๕๗ Hits:133

วันภาษาไทย

วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2557 โรงเรียนพระแ...

Read more

แห่เทียนพรรษา

๑๐-๐๗-๒๕๕๗ Hits:137

แห่เทียนพรรษา

พร.ร่วมใจแห่เทียนพรรษา 2557 วันที่ 10 ...

Read more

วันสุนทรภู่

๐๕-๐๗-๒๕๕๗ Hits:137

วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดี...

Read more

วันสถาปนาลูกเสือ

๐๑-๐๗-๒๕๕๗ Hits:142

วันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศ...

Read more

รับน้องใหม่

๒๐-๐๖-๒๕๕๗ Hits:150

รับน้องใหม่

กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2557 เป็น...

Read more

ไหว้ครู

๒๐-๐๖-๒๕๕๗ Hits:139

ไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู และรับน้องใหม่โรงเรี...

Read more

เบ้นโบ๊ต

๑๐-๐๖-๒๕๕๗ Hits:134

เบ้นโบ๊ต

เบ้นโบ๊ตสื่อการสอนแบบใหม่ ปี 2557 วันอ...

Read more

เลือกตั้ง

๑๐-๐๖-๒๕๕๗ Hits:135

เลือกตั้ง

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปี 2557 วัน...

Read more

ปฐมนิเทศ

๒๔-๐๕-๒๕๕๗ Hits:151

ปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ปีการศึกษ...

Read more