มาตรการโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - 1.คัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าเรียน 2.สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา 3.มีจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย 5.ลดความแออัด งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน 6.ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 7.ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน ** หากนักเรียนมีอาการไอ จาม หรือมีไข้ ขอให้นักเรียนหยุดอยู่บ้าน **

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

ข่าวกิจกรรม Update!

Scout Camp 30-10-63 (P.1)30 Oct 2020 07:42 - Super User

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึก [ ... ]

Scout Camp 30-10-63 (P.2) 30 Oct 2020 07:42 - Super User

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึก [ ... ]

Day Camp Part 130 Oct 2020 05:14 - Super User

Day Camp Part 1 - วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ เพ [ ... ]

Day Camp Part 230 Oct 2020 05:14 - Super User

Day Camp Part 2 - วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ เพ [ ... ]

Other Articles

ข่าวประชาสัมพันธ์

VDO ACTIVITY

ตัวไหนเป็นตัวไหน? โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
ท้าให้อ่าน ออกอากาศ 22 ต.ค. 2560

21 Aug 2020 00:45 - Super User
วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ - 20-8-2563 - ฝึกให้เด็กเกิดกระบวนการคิด [ ... ]

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

 

แผนที่โรงเรียน

Google Map เส้นทางมาโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์  ไปที่ https://maps.google.com/maps?q=13.97851%2C100.513075  ** อย่าลืมเปิด Location - ตำแหน่งที่ตั้งด้วย

Download แผนที่โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 29 หมู่ 5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9784100-3  โทรสาร 02-9784104  www.mr.ac.th

กิจกรรม 2563

  • 1
  • 2
  • 3

วันภาษาไทย

01-08-2020 Hits:1355 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย 31-7-2563 - โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ปีนี้ติดสถานการณ์ โควิด จึงทำให้จัดกิจกรรมได้ไม่...

Read more

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน

01-08-2020 Hits:1224 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปี 2563 - โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 - ซึ่งประ...

Read more

ถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10

01-08-2020 Hits:1134 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - ผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

Read more

โยธาตรวจอาคารเรียนเยซู

01-08-2020 Hits:1291 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

โยธาตรวจอาคารเรียนเยซู

ตรวจและพิจารณาอนุญาตใช้อาคารเรียน (อาคารเรียนเยซู) 4 ชั้น จากคณะกรรมการ ทางโรงเรียนพระแม่มารีอุปถั...

Read more

ตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพภายใน

11-07-2020 Hits:1377 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพภายใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาเอกชน ทางโรงเรียนพ...

Read more

กรมการปกครองตรวจเยี่ยมโรงเรียน

26-06-2020 Hits:1613 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

กรมการปกครองตรวจเยี่ยมโรงเรียน

กรมการปกครองซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวง, สาธารณสุข, ตำรวจ ฯลฯ  เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแม่มาร...

Read more

อบรมให้ความรู้โควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

24-06-2020 Hits:1412 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

อบรมให้ความรู้โควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

อบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับคณะครูโรงเรีย...

Read more

ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563

19-06-2020 Hits:1590 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563

ตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยสาธารณสุข และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเ...

Read more

ทำความสะอาด สกัดโควิด-19

26-03-2020 Hits:1631 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ทำความสะอาด สกัดโควิด-19

โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - 25-3-2563 ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องเรียน ห้องประชุม ห้องครั...

Read more