กิจกรรมโรงเรียนปี 2563

การประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - ได้ทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทราบถึงความสามารถในการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่องของตนเอง รวมทั้งครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อมูลจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนแต่ละคน และขอขอบพระคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (นางพรทิพย์ สันทัด) และเจ้าหน้าที่ (นางสาวนันทินี สุขขี) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ มา ณ โอกาสนี้

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

มาตรการโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - 1.คัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าเรียน 2.สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา 3.มีจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย 5.ลดความแออัด งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน 6.ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 7.ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน ** หากนักเรียนมีอาการไอ จาม หรือมีไข้ ขอให้นักเรียนหยุดอยู่บ้าน **

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - เพื่อให้ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกการทำงานเป็นทีม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ทั้งยังพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และรู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

Halloween - สนุกๆ น่ารักๆ - ความน่ารักของเด็กๆ แสดงออกมาในแนวผีๆต่างประเทศ วันนี้คุณครูสอนไป และขำในความน่ารักของหนูๆแน่นอน ขอบคุณผู้ปกครองที่ได้แต่งตัวให้เด็กๆมาในวันนี้ด้วย สุขสันต์วันแห่งความศุกร์ วันสุข ของทุกๆคน

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - เพื่อให้ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกการทำงานเป็นทีม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ทั้งยังพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และรู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

ข่าวกิจกรรม Update!

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน20 May 2022 00:12 - Super User

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 12 พฤษภาคม 2022 - โรงเรียนพระ [ ... ]

Summer English Language14 May 2022 01:43 - Super User

เรียน Summer 22 มีนาคม 2022 - 29 เมษายน 2022 - English Language - การใช้เวลาว่างให้เก [ ... ]

วันไหว้ครู25 Jun 2022 06:06 - Super User

กิจกรรมวันไหว้ครู - วันที่ 23 มิถุนายน 2565 - เป็นวันที่ลูกศิษย์ [ ... ]

Summer Swimming 202213 May 2022 02:47 - Super User

เรียน Summer 22 มีนาคม 2022 - 29 เมษายน 2022 - Swimming - การใช้เวลาว่างให้เกิดปร [ ... ]

วันสุนทรภู่25 Jun 2022 09:48 - Super User

วันสุนทรภู่ - โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 24/6/2565 - เสริมสร้างใ [ ... ]

Other Articles

ข่าวประชาสัมพันธ์

Download : Summer Policy 2565 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

Download รายงานผลการทดสอบ o-net 2562 


นโยบายในการมาเรียน On Site โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

VDO ACTIVITY

ตัวไหนเป็นตัวไหน? โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
ท้าให้อ่าน ออกอากาศ 22 ต.ค. 2560

13 May 2022 02:18 - Super User
Summer บูรณาการ คณิต ไทย และอังกฤษ

เรียน Summer 22 มีนาคม 2022 - 29 เมษายน 2022 - บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย [ ... ]

13 May 2022 02:07 - Super User
Summer คิดคำนวณ

เรียน Summer 22 มีนาคม 2022 - 29 เมษายน 2022 - คิดคำนวณ - การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ [ ... ]

13 May 2022 01:49 - Super User
Summer ฟุตบอล 2022

เรียน Summer 22 มีนาคม 2022 - 29 เมษายน 2022 - ฟุตซอล - การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ [ ... ]

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

 

แผนที่โรงเรียน

Google Map เส้นทางมาโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์  ไปที่ https://maps.google.com/maps?q=13.97851%2C100.513075  ** อย่าลืมเปิด Location - ตำแหน่งที่ตั้งด้วย

Download แผนที่โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 29 หมู่ 5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9784100-3  โทรสาร 02-9784104  www.mr.ac.th

กิจกรรม 2564

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

พ่นยาฆ่าเชิ้อ 19 ก.พ.65

22-02-2022 Hits:315 กิจกรรมโรงเรียนปี 2564 Super User - avatar Super User

พ่นยาฆ่าเชิ้อ 19 ก.พ.65

พ่นยาฆ่าเชื้อ 19-02-2565 โดย ทีมงานคนรักปทุม ได้รับการประสานงาน ขอความอนุเคราะห์พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด...

Read more

ทดสอบจินตคณิต 17-02-65

22-02-2022 Hits:382 กิจกรรมโรงเรียนปี 2564 Super User - avatar Super User

ทดสอบจินตคณิต 17-02-65

ทอสอบจินตคณิต - 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - ฝึกฝนการคิดโดยใช้ลูกคิดให้คิดเลขได...

Read more

On-Line & On-Site 7 Feb 2022

09-02-2022 Hits:289 กิจกรรมโรงเรียนปี 2564 Super User - avatar Super User

On-Line & On-Site 7 Feb 2022

การจัดการเรียนการสอน On-Line & On-Site 7 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - นักเรียน...

Read more

บาทหลวงมูลนิธิเซนต์มาร์ตินเยี่ยมเยียน

29-12-2021 Hits:581 กิจกรรมโรงเรียนปี 2564 Super User - avatar Super User

บาทหลวงมูลนิธิเซนต์มาร์ตินเยี่ยมเยียน

บาทหลวงมัสซิโม่ - มูลนิธิเซนต์มาร์ติน มาเยี่ยมเยียนผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ -...

Read more

วันคริสต์มาส 24 December 2021

28-12-2021 Hits:760 กิจกรรมโรงเรียนปี 2564 Super User - avatar Super User

วันคริสต์มาส 24 December 2021

วันคริสต์มาส 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - We wish you a merry christmas and a happ...

Read more

จินตคณิต - คิดเลขเร็ว

15-12-2021 Hits:482 กิจกรรมโรงเรียนปี 2564 Super User - avatar Super User

จินตคณิต - คิดเลขเร็ว

จินตคณิต - คิดเลขเร็ว โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 - ฝึกฝน และปรับพื้นฐานการค...

Read more

On-Line & On-Site 1 Dec 2021

15-12-2021 Hits:575 กิจกรรมโรงเรียนปี 2564 Super User - avatar Super User

On-Line & On-Site 1 Dec 2021

จัดการเรียนการสอนแบบ On Line, On Site ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - นักเรีย...

Read more

On-Line & On-Site 20 Dec 2021

15-12-2021 Hits:754 กิจกรรมโรงเรียนปี 2564 Super User - avatar Super User

On-Line & On-Site 20 Dec 2021

จัดการเรียนการสอนแบบ On Line, On Site ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - นักเรี...

Read more

On-Line & On-Site 28 Dec 2021

15-12-2021 Hits:850 กิจกรรมโรงเรียนปี 2564 Super User - avatar Super User

On-Line & On-Site 28 Dec 2021

จัดการเรียนการสอนแบบ On Line, On Site ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - นักเรี...

Read more

สาธารณสุขเข้าตรวจ ATK Sentinel Surveillance

09-12-2021 Hits:852 กิจกรรมโรงเรียนปี 2564 Super User - avatar Super User

สาธารณสุขเข้าตรวจ ATK Sentinel Surveillance

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจ ATK Sentinel Surveillance ให้กับคุณครู และผู้บริหารโรงเรียนพระแม่มารี...

Read more

ครูตรวจ ATK 15-16 พ.ย.64

18-11-2021 Hits:432 กิจกรรมโรงเรียนปี 2564 Super User - avatar Super User

ครูตรวจ ATK 15-16 พ.ย.64

คุณครูตรวจ ATK ณ วันที่ 15-16 พ.ย.64 - ทางโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ให้คุณครูตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ แ...

Read more

On Site เทอม 2-2564

16-11-2021 Hits:860 กิจกรรมโรงเรียนปี 2564 Super User - avatar Super User

On Site เทอม 2-2564

เปิดเรียน On site โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - ระดับชั้นอนุบาล 1 - ...

Read more

บัณฑิตน้อยอนุบาลปีที่ 3

02-04-2021 Hits:1563 กิจกรรมโรงเรียนปี 2564 Super User - avatar Super User

บัณฑิตน้อยอนุบาลปีที่ 3

Congratulations ! นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 - ช่วงเวลาของ Covid-19 ทางโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ได...

Read more

บัณฑิตน้อยและปัจฉิมพี่ๆป.6

30-03-2021 Hits:1243 กิจกรรมโรงเรียนปี 2564 Super User - avatar Super User

บัณฑิตน้อยและปัจฉิมพี่ๆป.6

Congratulations ! พี่ๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - MR.17 - ช่วงเวลาของ Covid-19 ทางโรงเรียนพระแม่มารีอุ...

Read more