กิจกรรมโรงเรียนปี 2563

การประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - ได้ทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทราบถึงความสามารถในการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่องของตนเอง รวมทั้งครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อมูลจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนแต่ละคน และขอขอบพระคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (นางพรทิพย์ สันทัด) และเจ้าหน้าที่ (นางสาวนันทินี สุขขี) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ มา ณ โอกาสนี้

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

มาตรการโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - 1.คัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าเรียน 2.สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา 3.มีจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย 5.ลดความแออัด งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน 6.ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 7.ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน ** หากนักเรียนมีอาการไอ จาม หรือมีไข้ ขอให้นักเรียนหยุดอยู่บ้าน **

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - เพื่อให้ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกการทำงานเป็นทีม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ทั้งยังพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และรู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

Halloween - สนุกๆ น่ารักๆ - ความน่ารักของเด็กๆ แสดงออกมาในแนวผีๆต่างประเทศ วันนี้คุณครูสอนไป และขำในความน่ารักของหนูๆแน่นอน ขอบคุณผู้ปกครองที่ได้แต่งตัวให้เด็กๆมาในวันนี้ด้วย สุขสันต์วันแห่งความศุกร์ วันสุข ของทุกๆคน

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - เพื่อให้ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกการทำงานเป็นทีม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ทั้งยังพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และรู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม

ดูรูปภาพทั้งหมดกรุณา Click

ข่าวกิจกรรม Update!

เปิดเรียน On Site เทอม 2-256416 Nov 2021 00:47 - Super User

เปิดเรียน On site โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ วันจันทร์ที่ 15 พฤ [ ... ]

รพ.สต.บางเดื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานCovid1918 Nov 2021 00:51 - Super User

สาธารณสุขเข้าตรวจ ATK Sentinel Surveillance09 Dec 2021 00:36 - Super User

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจ ATK Sentinel Surveillance ให้กับคุณครู และผ [ ... ]

On-Line & On-Site 1 Dec 202115 Dec 2021 00:41 - Super User

จัดการเรียนการสอนแบบ On Line, On Site ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพร [ ... ]

Other Articles

ข่าวประชาสัมพันธ์

Download รายงานผลการทดสอบ o-net 2562 


นโยบายในการมาเรียน On Site โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

VDO ACTIVITY

ตัวไหนเป็นตัวไหน? โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
ท้าให้อ่าน ออกอากาศ 22 ต.ค. 2560

16 Nov 2021 00:47 - Super User
เปิดเรียน On Site เทอม 2-2564

เปิดเรียน On site โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ วันจันทร์ที่ [ ... ]

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

 

แผนที่โรงเรียน

Google Map เส้นทางมาโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์  ไปที่ https://maps.google.com/maps?q=13.97851%2C100.513075  ** อย่าลืมเปิด Location - ตำแหน่งที่ตั้งด้วย

Download แผนที่โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 29 หมู่ 5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9784100-3  โทรสาร 02-9784104  www.mr.ac.th

กิจกรรม 2563

  • 1
  • 2
  • 3

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน

01-08-2020 Hits:2578 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปี 2563 - โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 - ซึ่งประ...

Read more

ถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10

01-08-2020 Hits:2475 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - ผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

Read more

โยธาตรวจอาคารเรียนเยซู

01-08-2020 Hits:2740 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

โยธาตรวจอาคารเรียนเยซู

ตรวจและพิจารณาอนุญาตใช้อาคารเรียน (อาคารเรียนเยซู) 4 ชั้น จากคณะกรรมการ ทางโรงเรียนพระแม่มารีอุปถั...

Read more

ตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพภายใน

11-07-2020 Hits:2815 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพภายใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาเอกชน ทางโรงเรียนพ...

Read more

กรมการปกครองตรวจเยี่ยมโรงเรียน

26-06-2020 Hits:3134 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

กรมการปกครองตรวจเยี่ยมโรงเรียน

กรมการปกครองซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวง, สาธารณสุข, ตำรวจ ฯลฯ  เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแม่มาร...

Read more

อบรมให้ความรู้โควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

24-06-2020 Hits:2808 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

อบรมให้ความรู้โควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

อบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับคณะครูโรงเรีย...

Read more

ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563

19-06-2020 Hits:3138 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563

ตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยสาธารณสุข และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเ...

Read more

ทำความสะอาด สกัดโควิด-19

26-03-2020 Hits:2998 กิจกรรมโรงเรียนปี 2563 Super User - avatar Super User

ทำความสะอาด สกัดโควิด-19

โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - 25-3-2563 ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องเรียน ห้องประชุม ห้องครั...

Read more