ขอขอบคุณผู้ปกครอง คุณครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนที่ได้สร้างบรรยากาศของความสุข ให้ออกมาในรูปแบบของกีฬา และกิจกรรมงานวันเด็กได้อย่างเหมาะสม และเด็กนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองได้ให้การมีส่วนร่วม และได้รับความสนุกสนาน เหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

Merry Christmas and Happy new year 2019 สุขสันต์วันประสูติของพระเยซู บังเกิดในรางหญ้า ไม่ได้ร่ำรวยเงินทอง แต่เพื่อสำหรับคนที่แสวงหา และเดินหนทางแห่งความรัก และเมตตาต่อคนยากไร้ คนที่ต้องการความช่วยเหลือ แบ่งปันน้ำใจ และส่งความสุขให้แก่กันและกัน

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาส คาทอลิกฯ ฟุตบอล อนุบาล เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงทักษะทางด้านกีฬา ความมีน้ำใจของนักกีฬา พัฒนาการด้านร่างกาย รู้จักควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี รางวัลเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเท่านั้น แต่หัวใจสำคัญของการแข่งขันครั้งนี้คือ "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" และรู้จักเป็นผู้ให้

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

เรียนบ้าง สนุกสนานบ้าง เรียนรู้จากตัวการ์ตูนสนุกๆ มีความหลากหลาย และที่สำคัญที่สุด คือ ให้เด็กได้มีโอกาสที่สนุกสนาน เหมาะสมกับวัย กล้าแสดงออก มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

แข่งขันเพื่อพัฒนาตนเอง รู้จักจุดยืน และมีเป้าหมายที่ไปให้ถึง มีมิตรภาพที่ดีระหว่างโรงเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันในการแข่งขันทักษะวิชการชมรมฆราวาส คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และมีการแข่งขันที่เพิ่มเติมในระดับปฐมวัย เช่น ทักษะชีวิต, อ่านคล่อง ฯลฯ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ได้ให้การสนับสนุน ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

แข่งขันเพื่อพัฒนาตนเอง รู้จักจุดยืน และมีเป้าหมายที่ไปให้ถึง มีมิตรภาพที่ดีระหว่างโรงเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันในการแข่งขันทักษะวิชการชมรมฆราวาส คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และมีการแข่งขันที่เพิ่มเติมในระดับปฐมวัย เช่น ทักษะชีวิต, อ่านคล่อง ฯลฯ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ได้ให้การสนับสนุน ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ Funarium Zpell วันที่ 21-08-2561 เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม เสริมสร้างจินตนาการนอกห้องเรียนพร้อมกับเพื่อนๆ ได้รับความสนุกและความรู้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

เด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้าง ? - ดูจากรอยยิ้ม น้ำตาแห่งความสุข พฤติกรรมที่แสดงออก แม้เพียงเล็กๆน้อยๆ ที่บ้านอาจจะเขิน ไม่กล้าแสดงออกถึงความรัก "ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก" ฝึกให้เรียนรู้ถึงความรักของแม่ ความกตัญญูรู้คุณตั้งแต่ยังเล็กๆ ดีกว่าไปสอนตอนโต เวลามักผ่านไปเร็วเสมอ ขอแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนวอนขอพระพรจากพระเจ้า อวยพรทุกคนในครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญ ให้มีความสุขในชีวิตตลอดไป

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษา

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

 

เจ้าหน้าที่ บุคลากรจากโรงพยาบาล ต.บางเดื่อ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลาย การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ด้วยการทำลายแหล่งที่มีน้ำขัง ฯลฯ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

การทดลองวิทยาศาสตร์ แสงสว่างจากเปลือกส้ม กิจกรรมที่มำให้เด็กได้คิด ได้ทดลองจากเปลือกของผลไม้ตระกูลส้ม ทำให้คิดถึงตอนเด็กๆที่มีความสงสัยว่าทำไมไฟถึงสูงขึ้น? เพียงแค่บีบเปลือกส้มใส่เปลวไฟ ใช้เปลือกส้มชนิดอื่นแทนได้ไหม? และในเปลือกส้มมีสารอะไรที่ทำให้ไฟติดขึ้นมาได้?

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

Day Camp EP. กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ฝึกทักษะในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี ให้เด็กนักเรียนกล้าพูด แสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีความสุขในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น ขอขอบคุณทางทีมงาน บุคลากรทุกคนที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

ข่าวกิจกรรม Update!

สัมพันธ์ชุมชน(วันเด็ก)22 Jan 2020 23:36 - Super User

สัมพันธ์ชุมชน-วันเด็กแห่งชาติ 2563 - ณ หมู่บ้านไพฑูรณ์ - "เด็กไ [ ... ]

วันเด็ก 256313 Jan 2020 00:27 - Super User

วันเด็ก ปี 2563 - คำขวัญวันเด็กปีนี้ คือ "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รั [ ... ]

Christmas 256226 Dec 2019 01:06 - Super User

Christmas - กิจกรรมวันคริสต์มาส - โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ จัด [ ... ]

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 15 - ฟุตบอล(ปฐมวัย) - แชร์บอล(ป.4-6)20 Dec 2019 00:45 - Super User

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 - ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆรา [ ... ]

Other Articles

ข่าวประชาสัมพันธ์

- สอบ NT ป.3 - วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 - ขอให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การสอบ มาให้พร้อม


 

VDO ACTIVITY

ตัวไหนเป็นตัวไหน? โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
ท้าให้อ่าน ออกอากาศ 22 ต.ค. 2560

14 Dec 2019 01:54 - Super User
กีฬาสัมพันธ์-ฟุตบาล-ช่วงชั้นที่ 1

กีฬาสัมพันธ์-ฟุตบาล-ช่วงชั้นที่ 1- ในชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก [ ... ]

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

 

แผนที่โรงเรียน

Google Map เส้นทางมาโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์  ไปที่ https://goo.gl/maps/B1N5BCftha22  ** อย่าลืมเปิด Location - ตำแหน่งที่ตั้งด้วย

Download แผนที่โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 29 หมู่ 5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9784100-3  โทรสาร 02-9784104  www.mr.ac.th

กิจกรรม 2562

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

วันสมเด็จพระมหาธีีรราชเจ้า

30-11-2019 Hits:405 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วันสมเด็จพระมหาธีีรราชเจ้า

วันวชิราวุธ - วันวชิราวุธถือกำเนิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัช...

Read more

ลอยกระทง

16-11-2019 Hits:473 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง - เป็นกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำเป็นกร...

Read more

กำกับ ติดตาม จินตคณิต

16-11-2019 Hits:445 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กำกับ ติดตาม จินตคณิต

กำกับ ติดตาม Brain Balancing - ฝึกกระบวนการคิดเลขเร็วโดยใช้จินตคณิต ฝึกซ้ำๆ ฝึกบ่อยๆ และสามารถนำไป...

Read more

วจนพิธีกรรม

16-11-2019 Hits:467 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วจนพิธีกรรม

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา - เปิดเทอม 2 ปี 2562 เริ่มด้วยการขอพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ให้แม...

Read more

ศิลปหัตถกรรม 69

05-10-2019 Hits:836 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ศิลปหัตถกรรม 69

แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 - นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรง...

Read more

Science Camp

05-10-2019 Hits:642 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

Science Camp

Science Camp - Fountain Tree Resort - 27-28 September 2019 - นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทดลอง การใช...

Read more

มอบเกียรติ D.A.R.E.

27-09-2019 Hits:597 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

มอบเกียรติ D.A.R.E.

มอบเกียรติบัตร D.A.R.E. - การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย - ขอ...

Read more

วิชาการคาทอลิกครั้งที่ 17

15-09-2019 Hits:895 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วิชาการคาทอลิกครั้งที่ 17

แข่งขันวิชาการคาทอลิก ครั้งที่ 17 ของชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก ณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา -...

Read more

ทัศนศึกษา อ.3

10-09-2019 Hits:743 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ทัศนศึกษา อ.3

ทัศนศึกษา อ.3 - Fun*rium -  เรียนรู้นอกสถานที่อย่างมีความสุข สนุกสนาน รวมถึงความมีระเบียบวินั...

Read more

ทัศนศึกษาป.1-2

10-09-2019 Hits:814 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ทัศนศึกษาป.1-2

ทัศนศึกษา ป.1-2 : Bangkok Sea Life Ocean World 9-9-2019 : นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ เรียนรู้ร่...

Read more

ทัศนศึกษาป.3-6

05-09-2019 Hits:970 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ทัศนศึกษาป.3-6

ทัศนศึกษา ป.3-6 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : The NATIONAL MEMORIAL และสวนน้ำ : นักเรียนได้เรียนรู้ประวั...

Read more

กีฬาสี 2-62-(2)

02-09-2019 Hits:772 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กีฬาสี 2-62-(2)

กีฬาสีวันที่ 2 - ฝนตก!!! - ปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อย แต่เด็กๆได้ให้ความร่วมมือ และสนุกสนาน "รู้แพ้ รู...

Read more

กีฬาสี 2-62

31-08-2019 Hits:861 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กีฬาสี 2-62

กีฬาสีวันที่ 2 - ฝนตก!!! - ปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อย แต่เด็กๆได้ให้ความร่วมมือ และสนุกสนาน "รู้แพ้ รู...

Read more

กีฬาสี 1-62

30-08-2019 Hits:859 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กีฬาสี 1-62

กีฬาสี วันที่ 1 - ออกกำลังกาย พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ ให้มีความสุขสดชื่น ทั้งทางร่างกาย แ...

Read more

D.A.R.E.

30-08-2019 Hits:745 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

D.A.R.E.

เรียนรู้กับครู D.A.R.E. - รู้จักการเรียนรู้ที่จะปฎิเสธยาเสพติด เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วม และฝึกฝนกับคร...

Read more

รณรงค์โรคอ้วน

30-08-2019 Hits:697 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

รณรงค์โรคอ้วน

วิทยากรจากอนามัย บางเดื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับ "โรคอ้วน" ออกกำลังกายลดโรคอ้วนในเด็กนักเรียน รู้จัก ...

Read more

วันแม่

09-08-2019 Hits:744 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วันแม่

กิจกรรมวันแม่ - บรรยายธรรม หัวข้อ "พระคุณแม่" โดย พระมหาปรีชา  ถิรเมธี (ผู้ช่วยเลขานุการโรงเร...

Read more

ลูกเสือสำรองแห่งชาติ

08-08-2019 Hits:802 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ลูกเสือสำรองแห่งชาติ

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (1st NATIONAL CUBOREE 2019, THAILAND 5-6 สิงหาคม 2562) ณ ...

Read more

วันภาษาไทย

27-07-2019 Hits:874 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วันภาษาไทย

วันภาษาไทยแห่งชาติ - โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมที่อนุรักษ์ภาษาไทย ได้แก่ การจัดป้ายนิ...

Read more

ถวายพระพร ร.10

25-07-2019 Hits:873 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ถวายพระพร ร.10

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร - ...

Read more

"ปันยิ้ม" (โคเออร์)

25-07-2019 Hits:923 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

"ปันยิ้ม" (โคเออร์)

ร่วมทำบุญ ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย เพื่อเพิ่มรอยยิ้มด้วยการ "ปันอิ่ม" แก่ผู้ยากไร้ จากสำนักงานค...

Read more

แห่เทียนพรรษา

13-07-2019 Hits:1006 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

แห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา - เข้าวัด ทำบุญ ได้บุญ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจที่ศรัทธา และส่งเสริมความ...

Read more

เบ๊นโบ๊ท

12-07-2019 Hits:1015 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

เบ๊นโบ๊ท

เบ๊นโบ๊ท - กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบการแสดงละครหุ่น สื่อการสอน ทั้งหมด 2 เรื่อง คือ 1.เรื่อ...

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

12-07-2019 Hits:973 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน - ตรวจเอกสารงานธุรการ, กำกับติดตามอาหารเสริม (นม), นโยบายเรียนฟรี 15 ปี - ให้คำ...

Read more

บำเพ็ญประโยชน์

04-07-2019 Hits:1721 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

บำเพ็ญประโยชน์

บำเพ็ญประโยชน์ - ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือ รู้จักทำงานเป็นทีม สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง รู้จัก "ใ...

Read more

ทบทวนคำปฎิญาณ

04-07-2019 Hits:1034 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ทบทวนคำปฎิญาณ

วันสถาปนาลูกเสือ 1-7-2562 - พิธีทบทวนคำปฎิญาณ - ฝึกฝนวินัย รักชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ - บำเพ็...

Read more

วันสุนทรภู่

26-06-2019 Hits:1243 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่ - ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนุกสนาน แต่งตัวเลียนแบบวรรณกรรมของไทย กวีเอกที่โลกย...

Read more

ต่อต้านยาเสพติด

26-06-2019 Hits:1141 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด - นักเรียน คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ร่วมกันรณรงค์ต่...

Read more

วาดภาพระบายสีสุนทรภู่

22-06-2019 Hits:1231 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วาดภาพระบายสีสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ - วาดภาพระบายสี, คัดลายมือ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีลายมือสวย ระบายสีเก่งๆ เพื่อพัฒนาไป...

Read more

English Activity Day

18-06-2019 Hits:1121 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

English Activity Day

English Activity Day - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษา - ทำทุกกิจกรรมด้วยภาษาอังกฤษทั้งวัน ร้องเพลง เ...

Read more

อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง

17-06-2019 Hits:1158 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง

อบรม พัฒนาความรู้เฉพาะทางปฎิบัติ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อนำ...

Read more

รับน้องใหม่

17-06-2019 Hits:1151 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

รับน้องใหม่

รับน้องใหม่ - สร้างความสนุก รื่นเริง ให้เด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนใหม่ในปีการศึกษานี้ สร้างเป็นฐาน...

Read more

ไหว้ครู

17-06-2019 Hits:1133 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ไหว้ครู

ไหว้ครู - ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ฝึกฝนความกตัญญูกตเวที เสริมสร้างชีวิตให้มั่นคง - ครูเป็นเหมือนเรือจ้า...

Read more

เลือกตั้ง

17-06-2019 Hits:1142 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

เลือกตั้ง

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 - ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปพิชญา มะณีสา (ข้าวฟ่าง) ป...

Read more

ตรวจสุขภาพครู

16-06-2019 Hits:1100 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ตรวจสุขภาพครู

บริการตรวจสุขภาพคุณครู - เช็คความดัน สายตา เส้นประสาท หัวเข่า โรคอ้วน ฯลฯ - ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่...

Read more

ประชุมกรรมการบริหาร

16-06-2019 Hits:1889 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ประชุมกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย - บริหารแบบมีส่วนร่วม - สร้างความเข้าใจ ...

Read more

เทคนิคการสอนปฐมวัย

16-06-2019 Hits:1180 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

เทคนิคการสอนปฐมวัย

บรรยายเทคนิคการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ โดย ดร.สมยศ พงษ์ศิริพัฒน์ เป็นคนดี...

Read more

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

25-04-2019 Hits:1300 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

อบรม : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net : ให้รู้จุดอ่อนของมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาตัวชี้วัดตามมาตร...

Read more

Engฯ Activity MBK

25-04-2019 Hits:1270 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

Engฯ Activity MBK

เรียนรู้นอกสถานที่ MBK มาบุญครอง กิจกรรมดีๆ English Activity ที่นักเรียนได้ฝึกฝนจริงๆ นำไปใช้คุยกั...

Read more

ดนตรีคีย์บอร์ด

25-04-2019 Hits:1526 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ดนตรีคีย์บอร์ด

ฝึกฝนดนตรี โดยใช้ Keyboard เป็นพื้นฐาน ฝึกการอ่านโน้ต จับคอร์ด ร้องเพลงให้มีความสุข มีบรรทัด 5 เส้...

Read more

อ่านคล่อง

25-04-2019 Hits:1220 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

อ่านคล่อง

ฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน อ่านออกเสียงให้ถูกอักขระทางด้านภาษาไทย อ่านออกเสียงให้ชัดเจน เพื่อ...

Read more

ทดลองวิทยาศาสตร์

25-04-2019 Hits:1847 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ทดลองวิทยาศาสตร์

สงสัย ? ทดลอง ฝึกฝนเสมอๆ เพื่อหาคำตอบ ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่เด็กๆ เพื่อหาคำตอบที่สงสั...

Read more

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

25-04-2019 Hits:1251 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

ชี้แจง แนะนำ กฎระเบียบ นโยบายของทางโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่ รวมถึงนักเรียนอนุบาล...

Read more

จินตคณิต

24-04-2019 Hits:1250 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

จินตคณิต

ฝึกคิดคำนวนโดยใช้จินตคณิต โดยใช้ลูกคิด ให้คิดเลขได้เร็ว ต้องอาศัยเวลาในการฝึกในแต่ละระดับ ค่อยเป็น...

Read more

ศิลปะ

24-04-2019 Hits:1214 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ศิลปะ

เหนียวๆ หนืดๆ ยืดๆได้ นำมาสร้างสรรค์ศิลปะได้อย่างไร ?  ฝึกฝนปะติมากรรม ปั้น ทุบ คลึง ตั้งแต่เ...

Read more

คอมพิวเตอร์

24-04-2019 Hits:1270 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

คอมพิวเตอร์

ฝึกฝนทักษะทางด้านเทคโนโลยี ใช้ความรู้ให้ถูกทาง เริ่มจากพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ คือ Hardware และ Soft...

Read more

ว่ายน้ำ Swimming

24-04-2019 Hits:1233 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ว่ายน้ำ Swimming

ออกกำลังกาย "ว่ายน้ำ" สร้างร่างกายให้แข็งแรงในทุกสัดส่วนของร่างกาย ฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน เพื่อให้เก...

Read more

Engฯ Activity Lotus

24-04-2019 Hits:1239 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

Engฯ Activity Lotus

ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษนอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง และใช้ทักษะทางภาษ...

Read more

ฟุตซอล

24-04-2019 Hits:1225 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ฟุตซอล

ฝึกฝนทักษะกีฬาฟุตบอล ออกกำลังกายให้มีสุขภาพดี ฝึกความสามัคคีกับเพื่อนร่วมทีม สร้างภูมิคุ้มกันให้กั...

Read more

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

24-04-2019 Hits:1261 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ให้หนูตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ให้บุญรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจ เ...

Read more

EngLish Activity

24-04-2019 Hits:1245 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

EngLish Activity

กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้นักเรียนผ่อนคลาย และสนุกสนาน รู้จักประดิษฐ์ และใช้ความคิดขอ...

Read more

ผู้บริหารและครูดีเด่น

24-04-2019 Hits:951 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ผู้บริหารและครูดีเด่น

รับรางวัลผู้บริหาร และครูดีเด่น โดยชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปีนี้...

Read more